PULREA® MOCZNIK NAWÓZ AZOTOWY

PULREA® to mocznik w postaci białych granulek, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych. Jest to produkt sypki, higroskopijny i łatwo rozpuszczalny w wodzie.

PULREA® to mocznik w formie białych granulek, nie posiadający widocznych zanieczyszczeń mechanicznych. Produkt ten jest sypki, higroskopijny i łatwo rozpuszcza się w wodzie. Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej zapewnia długotrwałe działanie. Nawóz ten jest uniwersalny, nadaje się także do stosowania w formie oprysku.

Pulrea® jest stosowany w rolnictwie głównie do celów nawozowych, a także wykorzystuje się go do wytwarzania tworzyw sztucznych czy jako środek pomocniczy do ogólnych zastosowań chemicznych.

ZASTOSOWANIE MOCZNIK PULREA®

Nawóz PULREA® jest produkowany przez Grupę Azoty PUŁAWY. Spełnia on w szczegółowe wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 dotyczącego nawozów. Spełnienie tych wymagań potwierdza Certyfikat Zgodności (NAWÓZ WE), który wydany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Mocznik PULREA® puławskiego producenta posiada znak jakości „Q”.

Można go stosować na wszystkich glebach. Wyjątkiem są gleby, posiadające wysoki odczyn kwaśny, zasadowy lub gleby świeżo zwapnowane. Pulrea może być stosowany pod wszystkie rodzaje roślin uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, rośliny kwiatowe, krzewy i drzewa owocowe, a także trawniki. Może być stosowany w formie oprysku drobnokroplistego. Jednorazowa dawka mocznika PULREA® dla tego sposobu nie powinna przekraczać 250 kg/ha, natomiast przy stosowaniu w formie roztworu do dolistnego dokarmiania w zakresie 3 – 20 kg/ha.

ZALETY MOCZNIK PULREA®

 • Gwarancja sypkości nawozu, dzięki zawartości środka zapobiegającego zbrylaniu
 • Do stosowania przedsiewnego i pogłównego.
 • Pozwala na łączenie z innymi nawozami stałymi.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA MOCZNIKA PULREA®

 • worki polietylenowe o wadze 25kg, również na paletach,
 • kontenery elastycznetypu big-bag a’500÷1000 kg,
 • luzem w krytych wagonach

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT PULREA®

Nawóz należy przechowywać w suchych, czystych i wentylowanych pomieszczeniach magazynowych, w stosach złożonych maksymalnie z:

 • 12 warstw (worki),
 • big bagi do 500 kg – 3 warstwy,
 • big bagi do 1000 kg – 2 warstwy,
 • PULREA® mocznik luzem powinien byc przechowywany w pryzmach w zadaszonych pomieszczeniach magazynowych.

Nawóz powinien zostać zabezpieczony przed:

 • Niepożądanym działaniem wody oraz opadów atmosferycznych.
 • Mechanicznym uszkodzeniem opakowań.
 • Temperaturą powyżej 30°C.

Przewozić wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt nie podlega przepisom RID/ADR.

MATERIAŁY DO POBRANIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI NAWOZU PULREA

Zobacz pozostałe rodzaje nawozów i inne nawozy azotowe granulowane.

Dodaj komentarz

Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze. Zaloguj się