AKCYZA

AKCYZA DOTYCZY ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 200 kg!

Szanowny Kliencie,
Zgodnie z przepisami prawa polskiego o podatku akcyzowym, którym są objęte wyroby węglowe – jeśli kupujesz min. 200 kg węgla jesteś zobowiązany opłacić akcyzę w kwocie 37,46 zł doliczanej do każdej zakupionej tony węgla.

KTO JEST ZWOLNIONY Z PODATKU AKCYZY?

Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku przez gospodarstwa domowe, jednakże tylko wtedy, gdy sprzedawca złoży do urzędu oświadczenie zawierające numer PESEL oraz nr dowodu osobistego odbiorcy. Dlatego w polu zmówienia wpisz PESEL i nr dowodu osobistego – twoje dane będą przetwarzane TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA CELÓW PODATKOWYCH.

Jeśli nie chcesz podać tych danych to do zamówienia pow. 200 kg zostanie doliczony koszt akcyzy, o czym poinformujemy Cię zanim rozpoczniemy realizację zamówienia.

KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Tel. 83 354 44 82

e-mail: [email protected]bianek.pl