ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Środki ochrony roślin;

W tej kategorii produktów oferujemy profesjonalne środki ochrony roślin przeznaczone do stosowania zapobiegawczego, ale także wyniszczającego. Dostępne w formie koncentratu, granulatu, mikrogranulatu czy proszku, zwalczają chwasty dwuliścienne i jednoliścienne, chronią przed grzybami, wykazują działanie owadobójcze, a także wspomagają rozwój roślin w kierunku wysokich plonów.

Chwastobójcze środki ochrony roślin

Środki chwastobójcze zwalczają rośliny segetalne, niepożądane w uprawach, które wpływają negatywnie na ilość i jakość plonów. Rolnicy i miłośnicy przydomowych ogrodów czy działek stale muszą radzić sobie z pojawiającymi się chwastami. Dzięki postępowi w technologii współczesne środki chwastobójcze umożliwiają skuteczną eliminację niechcianych roślin bez szkody dla środowiska. W nowoczesnych gospodarstwach dobrze dobrane preparaty przeciw roślinom segetalnym stanowią kluczowe narzędzie w walce z uciążliwymi chwastami jedno- i dwuliściennymi, które mogą pojawić się w uprawach zbożowych i innych.

Środki do zwalczania chwastów można podzielić na:

 • herbicydy nieselektywne działające kontaktowo – ich zadaniem jest niszczenie naziemnych części chwastów. Działają natychmiast po zetknięciu się z rośliną i często używane są w formie oprysku,
 • herbicydy selektywne o działaniu układowym – działają od wewnątrz rośliny, przez co są często używane jako nawozy chwastobójcze. Preparaty dolistne w tej kategorii, za sprawą zawartych w nich składników aktywnych, redukują liczbę chwastów w zaledwie dwa tygodnie od zastosowania. Ich działanie nie ogranicza się jedynie do naziemnej części rośliny, ale rozciąga się również na układ korzeniowy chwastów.

Większość środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania chwastów, dostępnych w naszej ofercie, to herbicydy z tej drugiej kategorii. Odpowiednie preparaty pozwalają chronić przed nadmiernym rozrostem chwastów:

 • rośliny rolnicze takie jak: jęczmień, kukurydza, owies, żyto, pszenica, pszenżyto, rzepak, soja, ziemniak, burak cukrowy, szparagi, marchew czy pomidor,
 • rośliny sadownicze takie jak jabłoń czy grusza,
 • użytki zielone.

Dzięki herbicydom ingerującym w procesy biologiczne roślin segetalnych, rolnicy, sadownicy, a także ogrodnicy amatorsko uprawiający warzywa czy owoce, mogą liczyć na obfite plony i wysoką jakość płodów rolnych. Dostępne w naszym sklepie środki chwastobójcze opierają swoje działanie na szeregu substancji czynnych, np. na aminopyralidzie, florasulamie, metsulfuronie metylu czy chlopyralidzie.

Grzybobójcze środki ochrony roślin

Fungicydy to środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania chorób wywoływanych przez patogeny grzybowe. Ich działanie polega głównie na tworzeniu silnej osłony ochronnej o właściwościach leczniczych i profilaktycznych. Główne cele fungicydów to zahamowanie procesów życiowych grzybów (oddychanie) oraz blokowanie produkcji kwasów nukleinowych i białek w ich organizmach. Używając takich środków, można skutecznie zminimalizować szkody powodowane przez grzyby, co sprzyja lepszemu rozwojowi upraw i zwiększa ilość plonów.

Fungicydy klasyfikuje się według ich zastosowania, wyróżniając:

 • środki grzybobójcze zapobiegawcze – preparaty tworzą barierę na powierzchni rośliny, uniemożliwiając wnikanie grzybów do jej wnętrza i zapewniając długotrwałą ochronę przed infekcjami grzybowymi,
 • środki grzybobójcze interwencyjne – atakują i hamują rozwój już istniejących patogenów grzybowych, likwidując istniejące infekcje,
 • środki grzybobójcze wyniszczające – działają intensywnie na grzyby, niszcząc je razem z zarodnikami, zapobiegając tym samym powtórnemu pojawieniu się choroby.

Inny sposób podziału fungicydów wyodrębnia fungicydy powierzchniowe (kontaktowe), wgłębne i systemiczne. Fungicyd kontaktowy to preparat grzybobójczy, który tworzy ochronną warstwę na zewnętrznych częściach rośliny, uniemożliwiając kiełkowanie zarodników grzybów. Jego działanie jest skuteczne tylko w momencie bezpośredniego kontaktu z patogenem. Zwykle opiera się na składnikach takich jak fludioksonil, dodyna czy mankozeb.

Preparaty wgłębne wnikają do tkanek rośliny i eliminują choroby w miejscu aplikacji, ale nie przenoszą się w inne części rośliny. Często wykorzystują składniki takie jak prochloraz, cyprodynil czy cymoksanil. Z kolei środki systemiczne przenikają do rośliny i działają nie tylko w miejscu, gdzie zostały nałożone, ale również w innych częściach rośliny. Pomagają w walce z różnymi infekcjami i chorobami. Główne substancje aktywne takich preparatów to m.in. tiofanat metylu, tebukonazol i azyksostrobina.

W ofercie naszego sklepu znajduje się szeroki wybór produktów opartych o szereg substancji aktywnych. Jest wśród nich tebukonazol, difenokonazol czy prochloraz, a także fenpropidyna i azoksystrobina.

Tebukonazol to fungicyd z grupy triazoli, który działa układowo, przenikając do zewnętrznych tkanek rośliny. Jest skuteczny w ochronie rzepaku, zbóż oraz drzew owocowych. Difenokonazol to inna substancja czynna z tej samej rodziny, która chroni rośliny wszechstronnie. Może być stosowany profilaktycznie, układowo oraz interwencyjnie, co sprawia, że jest użyteczny w uprawach rzepaku, zbóż i buraków cukrowych. Z kolei prochloraz to fungicyd działający wgłębnie. Jest efektywny jedynie w temperaturach powyżej 12°C i zaleca się jego użycie w celach zapobiegawczych oraz profilaktycznych. Głównie stosowany jest w uprawie zbóż oraz rzepaku ozimego.

Fenpropidyna działa zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo. Jest w stanie skutecznie eliminować patogeny, nawet jeśli uprawy zostały już zaatakowane przez choroby. Tworzy skuteczną barierę ochronną na zielonych częściach rośliny. Głównie wykorzystywana jest w ochronie upraw zbóż. Z kolei azoksystrobina jest uznawana za jeden z najbardziej efektywnych fungicydów. Charakteryzuje się długim okresem ochrony, trwającym nawet do dwóch miesięcy. Korzystnie wpływa na ilość oraz jakość zbiorów. Stosuje się ją głównie w uprawach takich jak: zboża, kukurydza, rzepak, ziemniaki oraz szparagi.

Środki przeznaczone do zwalczania owadów

Środki owadobójcze, czyli perytroidy, to substancje owadobójcze stosowane w ochronie roślin. Występują w formie naturalnej (rozpadające się pod wpływem światła) oraz syntetycznej. Stosuje się je w formie wodnych roztworów, głównie poprzez opryskiwanie liści, po zauważeniu obecności szkodników. Wykazują działanie kontaktowe i żołądkowe (przez układ pokarmowy owadów). Dla człowieka są stosunkowo nieszkodliwe, nie wpływają negatywnie na grzyby. Największą skuteczność wykazują w temperaturze do 20°C.

W naszym sklepie dostępne są produkty oparte na takich substancjach czynnych jak acetamipryd, deltametryna czy lambda-cyhalotrynie. Dużą popularnością cieszą się preparaty owadobójcze bazujące na deltametrynie. Jest to syntetyczny perytroid o silnych właściwościach owadobójczych i roztoczobójczych. Aplikuje się ją w formie roztworu wodnego za pomocą opryskiwaczy ręcznych, maszyn do oprysków sadowniczych oraz automatycznych opryskiwaczy do zastosowania na polach. Chociaż jest uważana za bezpieczną dla ludzi, jej działanie jest intensywne dla szkodników – działa kontaktowo i przez układ pokarmowy. Deltametryna paraliżuje szkodnika poprzez indukowanie nadmiernego pobudzenia, co prowadzi do drgawek i ostatecznie śmierci. Jest skuteczna w eliminacji szkodników takich jak stonka ziemniaczana, śmietka kapuściana, słodyszek rzepakowy czy pchełka rzepakowa i stosuje się ją w momencie pojawienia się szkodników lub w fazie wylęgu larw. Chroni rośliny uprawne, warzywa, drzewa owocowe i rośliny ozdobne. Mimo że działa powierzchniowo na roślinie, może gromadzić się w glebie i wpływać negatywnie na inne organizmy, w tym organizmy wodne i pszczoły. W związku z tym, przy jej stosowaniu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Regulatory wzrostu roślin

Regulatory wzrostu to substancje aktywne biologicznie, które oddziałują na procesy wzrostu i rozwoju różnych części rośliny: łodygi, liści, korzeni, nasion czy owoców. Regulatory występują w naturze, a także są produkowane w warunkach laboratoryjnych w postaci preparatów przeznaczonych do różnego rodzaju upraw. Wykorzystywane są w rolnictwie, na przykład jako regulatory wzrostu dla pszenicy ozimej, jak i w ogrodnictwie czy florystyce (np. dla przedłużania trwałości kwiatów po ścięciu).

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin można podzielić na cztery zasadnicze grupy:

 • środki hamujące i pobudzające wzrost,
 • środki stymulujące kwitnienie,
 • preparaty ukorzeniające,
 • środki przyspieszające dojrzewanie.

W naszym sklepie oferujemy głównie retardanty (inhibitory wzrostu, skarlacze), które znajdują zastosowanie przede wszystkim w uprawie zbóż. Zapobiegają procesowi wylegania, czyli sytuacji, gdy rośliny przewracają się, ich źdźbła ulegają uszkodzeniu lub zginają się w dolnych partiach. Wyleganie może drastycznie obniżyć plony zbóż, w niektórych przypadkach nawet o 40%, zwłaszcza w przypadku jęczmienia i owsa. Najbardziej niebezpieczne jest wyleganie podczas kwitnienia zbóż. Również rzepak, zarówno ozimy, jak i jary, a także pszenżyto są podatne na ten problem. Zboża, które wyległy, są gorszej jakości i często nadają się wyłącznie na paszę.

Wyleganie roślin jest często efektem niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak ulewny deszcz, silne podmuchy wiatru czy uderzenia gradu. Podczas intensywnego wzrostu źdźbło może być skłonne do kładzenia się. Zastosowanie regulatora wzrostu pomaga obniżyć środek ciężkości rośliny, co umożliwia jej zachowanie pionowej pozycji. Dzięki stosowaniu takich środków, czynniki prowadzące do wylegania, niezależnie czy mają charakter genetyczny, czy wynikają z praktyk agrotechnicznych, stają się mniej problematyczne.

Preparaty regulujące wzrost i rozwój roślin dostępne są w naszym sklepie w formie koncentratu przeznaczonego do rozpuszczenia w wodzie.

Zaprawa nasienna

Zaprawy nasienne to preparaty ochronne działające już działającą już od pierwszych dni po wysiewie. Ich zadaniem jest ochrona przed szkodliwym działaniem patogenów i szkodników. Odpowiednio dobrane i prawidłowo aplikowane, wpływają pozytywnie na odporność roślin, przyczyniając się tym samym do zwiększenia plonowania i poprawy jakości otrzymywanych plonów.

Zaprawa nasienna otacza nasiono, przy czym substancje w niej zawarte mogą albo pozostać na powierzchni ziarna (efekt kontaktowy), albo przenikać do jego wnętrza (działanie wgłębne lub systemiczne). W zaprawach przeznaczonych dla zbóż używa się składników chemicznych z grup:

 • karboksyamidów,
 • fenylopiroli (działanie zewnętrzne),
 • triazoli (działanie wewnętrzne).

Stosowany w preparatach oferowanych przez nasz sklep tebukonazol, należący do triazoli, jest związkiem o szerokim zakresie działania, chroniącym młode rośliny przed chorobami takimi jak:

 • głównie (Ustilago spp., Urocystis),
 • śniecie (Tilletia spp.),
 • zgorzel siewek (Stagonospora nodorum, czyli Septoria nodorum).

Dostępne w tej kategorii produktów preparaty, łączą właściwości poszczególnych grup składników, zawierając w swoim składzie dwie lub nawet trzy substancje aktywne z różnych kategorii.

Różnorodność dotyczy nie tylko substancji składowych, ale także formulacji preparatów. W naszej ofercie znajdziesz zaprawy w formie sypkiej (DS) oraz produkowane jako koncentraty w formie zawiesin do zaprawiania nasion (FS). Współczesne tendencje na rynku skłaniają producentów do oferowania formy płynnej, co pozwala na równomierne pokrycie ziaren bez powstawania pyłu. Atutem nowoczesnych, płynnych zapraw nasiennych jest też ich efektywność – wystarczy stosunkowo niewielka ilość produktu, zazwyczaj od kilkudziesięciu do 100 ml z małą ilością wody, aby prawidłowo przetworzyć 100 kg nasion.

Proces zaprawiania ziarna można realizować na kilka sposobów, przy czym każdy charakteryzuje się pewnymi plusami i minusami. Jednym ze sposobów jest sucha metoda zaprawiania, gdzie wykorzystuje się sypką formę preparatu. Z kolei bejcowanie to technika, w której używa się proszku, dodatkowo zwilżanego wodą lub przygotowaną zawiesiną z sypkiej substancji. Zaprawianie na sucho to metoda nieskomplikowana, którą można zastosować nawet w trakcie prac polowych, bezpośrednio w zbiorniku maszyny siewnej. Natomiast zaprawianie przy użyciu wody lub gotowej mieszanki można łatwo zastosować we własnym gospodarstwie, wykorzystując do tego celu betoniarkę lub odpowiednio przystosowany przenośnik ślimakowy. Inne, bardziej zaawansowane techniki obejmują powlekanie nasion i ich inkrustację.

Jakie produkty oferuje firma Sobianek?

W asortymencie firmy Sobianek, poza środkami ochrony roślin, klienci znajdą szeroką gamę innych produktów związanych z rolnictwem, przede wszystkim nawozy i materiał siewny. Sobianek to jednak także paliwa opałowe. Oferujemy ekogroszek workowany, węgiel orzech, a także pellet własnej produkcji i pochodzący z tartaków Olczyk. Wśród ekogroszków, które cieszą się dużym uznaniem klientów, znajdują się produkty o zróżnicowanej kaloryczności i charakterystyce. Każdy z nich spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wymagań jakościowych paliw stałych. Ponadto jakość ekogroszku marki Sobianek jest potwierdzona badaniami przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium, co gwarantuje rzetelność i wiarygodność parametrów technicznych każdego produktu.

W dzisiejszych czasach, gdy dbałość o środowisko staje się priorytetem, klienci poszukujących ekogroszku zwracają uwagę na jego wpływ na ekologię, a zwłaszcza na ilość emitowanego dwutlenku węgla. W odpowiedzi na te potrzeby, marka Sobianek oferuje ekogroszek Lew Plus. Jest to paliwo niskoemisyjne, które gwarantuje mniejsze obciążenie dla środowiska, jednocześnie nie wymagając rezygnacji z zalet ogrzewania opartego na ekogroszku.

Nasza strona internetowa, oprócz szerokiej oferty produktowej, to także centrum wiedzy na temat opału. Na naszym blogu odpowiadamy na różnorodne pytania klientów – od tych podstawowych, takich jak: gdzie kupić ekogroszek, czy jaki ekogroszek wybrać, po bardziej specjalistyczne, dotyczące, chociażby troski o spieki w piecu na ekogroszek. Dążymy do tego, żeby każde pytanie znalazło na naszej stronie satysfakcjonującą odpowiedź.

pokaż pomocnika bloków

RODZAJ UPRAWY

SUBSTANCJA

OPAKOWANIE

PRODUCENT

Wyświetlanie 1–32 z 53 wyników

 • Helm Tribi preparat chwastobójczy opakowanie 100 gram

  Helm Tribi 75 WG

  13,80 
  Add To Cart
 • Afrodyta preparat grzybobójczy pojemność 1 litrPreparat grzybobójczy Afrodyta o pojemności 5 litrów

  Afrodyta 250 SC

  70,50 
  Add To Cart
 • Środek ochrony roślin Modan 250 EC

  Modan 250 EC

  91,50 
  Add To Cart
 • Hades 250 EW fungicyd w formie koncentratu o pojelności 1 i 5 litrów producent Pestila

  Hades 250 EW

  49,50 
  Add To Cart
 • Środek grzybobójczy Tebu 250 EW opakowanie 1 litrKoncentrat Tebu 250 EW opakowanie 5 litrów

  Tebu 250 EW

  49,50 
  Add To Cart
 • Digator 100 EC koncentrat chwastobójczyHerbicyd Digator 100 EC opakowanie 5 litrów

  Digator 100 EC

  60,90 
  Add To Cart
 • Axial Komplett Pack opakowanie 2x 1litr

  Axial Komplett Pak

  389,00 
  Dodaj do koszyka
 • Chlomazon 480 EC

  26,20 
  Add To Cart
 • Metis 960 EC

  81,90 
  Add To Cart
 • chwastobójczy środek w formie koncentartu idealny na miootłę zbożową

  LENTIPUR FLO 500 SC

  49,60 
  Add To Cart
 • Konik 306 SE

  64,50 
  Add To Cart
 • Mustang Forte 195 SE

  85,50 
  Add To Cart
 • Nicorn 040 SC

  29,20 
  Add To Cart
 • Znachor 500 SC

  84,00 
  Add To Cart
 • Preparat chwastobójczy Flash 500 SC opakowanie 1 litr 5 litrów

  FLASH 500 SC

  149,00 
  Add To Cart
 • środek owadoobójczy stosowany zarówno w ogrodach, sadach, na polach uprawnych, przeciwko mszycy i innym szkodnikom

  Decis Mega 50 EW

  49,50 
  Add To Cart
 • Zaprawa zbożowa Orius opakowanie 300gramZaprawa zbożowa Orius w opakowaniu 1500 gram

  Orius Extra 02 WS

  20,50 
  Add To Cart