PULGRAN® MOCZNIK NAWÓZ AZOTOWY

PULGRAN® to nowoczesny nawóz azotowy w postaci białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych otrzymywanych na rotoformerach.

PULGRAN® jest nowoczesnym nawozem azotowym w postaci białych, półsferycznych pastylek. Nie posiada widocznych zanieczyszczeń mechanicznych otrzymywanych na rotoformerach.

Zawartość azotu w formie amidowej (N) to 46%

Zawartość biuretu nie przekracza 1,2%

Skład ziarnowy wynosi 3-5 mm, min. 90%>

ZASTOSOWANIE PULGRAN® MOCZNIK NAWÓZ AZOTOWY

PULGRAN® jest nawozem uniwersalnym. Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe i ozdobne oraz trawniki. PULGRAN® jako nawóz azotowy można stosować na wszystkich glebach, oprócz gleb bardzo kwaśnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.

Jednorazowa dawka mocznika PULGRAN® nie powinna być większa niż 250 kg/ha.

PULGRAN® jest produkt Premium. Spełni oczekiwania najbardziej wymagających i innowacyjnych rolników. Produkt ten jest bardzo przydatny podczas aplikacji rozsiewaczami nawozów, posiadających dużą szerokość roboczą. Prawidłowy kąt ustawienia łopatek i prawidłowe usytuowanie punktu zasypu umożliwia rozsiew w zakresie od 24 do 36 metrów. PULGRAN® nie powoduje problemów w postaci zapychania aparatów wysiewających, a także nie powoduje utrudnień w użytkowaniu rozsiewu rozsiewaczami odśrodkowymi.

ZALETY PRODUKTU PULGRAN® MOCZNIK NAWÓZ AZOTOWY

  • W porównaniu z tradycyjnym mocznikiem posiada większe granule, co ułatwia mieszanie go z nawozami o podobnej ziarnistości i gęstości nasypowej.
  • Może być stosowany w użytku przedsiewnym i pogłównym.
  • Idealnie sprawdza się w rozsiewie przy szerokich ścieżkach technologicznych.
  • Szerokość rozrzutu jest większa niż przy zastosowaniu tradycyjnie granulowanego mocznika (badania przeprowadzone przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu).
  • Ułatwia równomierny rozsiew na powierzchni pola.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA PULGRAN® MOCZNIK

  • kontenery elastyczne typu big-bag a’ 500 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT PRODUKTU PULGRAN® MOCZNIK

Nawóz przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, w stosach złożonych najwyżej z 3 warstw. Nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.

PULGRAN® mocznik luzem przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

  • Działaniem wody i opadów atmosferycznych.
  • Mechanicznym uszkodzeniem opakowania.
  • Nagrzaniem powyżej 30°C.

Przewozić wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt nie podlega przepisom RID/ADR.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Zobacz pozostałe rodzaje nawozów i inne nawozy azotowe granulowane.

Dodaj komentarz

Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze. Zaloguj się