opakowanie Mocznik GA

Mocznik.pl

To nawóz azotowy, łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku. Preparat ten występuje w formie białych, równomiernych granulek (klasa ziarnowa 1-3 mm, co najmniej 90%), które zabezpieczone są środkami antyzbrylającymi. Mocznik.pl® to nawóz higroskopijny. Jego gęstość nasypowa wynosi: 0,70 – 0,78 kg/dm3. Mocznik.pl® to nawóz zawierający 46% azotu (N) w formie amidowej, którą rośliny mogą łatwo pobierać pozakorzeniowo (dolistnie). Pobieranie  nawozu poprzez system korzeniowy rośliny jest wolniejsze, ponieważ mocznik w glebie w wyniku hydrolizy enzymatycznej przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w formę azotanową.

Zastosowanie nawozu Mocznik.pl®

Mocznik.pl® to bardzo uniwersalny nawóz przeznaczony do dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego) oraz przede wszystkim do nawożenia doglebowego. Można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie. Powinien być stosowany w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań fazy rozwojowej rośliny i w zależności od dokarmianego gatunku. Na bardzo kwaśnych glebach, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje nieco mniejsze efekty. Nawóz ten nie może być mieszany z innymi nawozami azotowymi. Z uwagi na higroskopijność pozwala na mieszanie na krótko przed rozsiewem z preparatami takimi jak: Polidap®, Polifoska®, Polimag® S, solą potasową i jedynym tylko nawozem azotowym – z siarczanem amonowym.

Największe zalety produktu Mocznik.pl®

 • Azot zawarty w moczniku zostaje udostępniany roślinom równomiernie, co pozwala unikać nadmiernego gromadzenia szkodliwych azotanów zarówno w roślinie, jak i w wodzie gruntowej.
 • Straty azotu z gleby są niewielkie.
 • Forma amonowa, która powstaje po hydrolizie ma wpływ na harmonijny wzrost i rozwój roślin, wspomaganie pobierania fosforu i ograniczanie nadmiernego pobierania potasu.
 • Forma azotu zawarta w Moczniku wpływa na dobre ukorzenienie oraz prawidłowy rozwój roślin, począwszy od okresu powschodowego, wpływa na zwiększenie ich odporności oraz ma wpływ na wysoki plon o dobrej wartości biologicznej.
 • Mocznik.pl gwarantuje bezpieczną ilość zawartych szkodliwych azotanów w paszach czy warzywach i owocach.

Dostępne opakowania nawozu Mocznik.pl®

 • worki polietylenowe 50 kg na paletach, zamykane przez zgrzewanie,
 • kontenery elastyczne typu big-bag a’ 500 kg.

Zobacz pozostałe rodzaje nawozów i inne nawozy azotowe granulowane.

Przechowywanie i transport Mocznik.pl®

Nawóz przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw (worki do 50 kg); big-bagi do 600 kg – 2 warstwy. Nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

 • Działaniem wody i opadów atmosferycznych.
 • Mechanicznym uszkodzeniem opakowania.
 • Nagrzaniem powyżej 30°C.

Przewozić wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt nie podlega przepisom RID/ADR.

Materiały do pobrania

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

0
KOSZYK
 • BRAK PRODUKTÓW W KOSZYKU