MATERIAŁ SIEWNY

Ofertę materiału siewnego tworzymy na podstawie badań Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), opierając się na wynikach plonowania, zimotrwałości, odporności na choroby oraz kluczowych parametrach zbóż. Posiadamy również własne poletka doświadczalne (Demo Farma SOBIANEK), gdzie poszczególne wyniki są sukcesywnie zbierane, rejestrowane oraz porównywane. Co więcej, oprócz badań COBORU i własnych, przeprowadzamy badania opinii naszych Klientów.

W większości przypadków są one zgodne z wynikami COBORU.

Do oferty nasion zbóż jarych i ozimych włączymy odmiany, które w poprzednim sezonie wykazały się najlepszym plonowaniem. Wyznacznikiem wyboru będą odmiany zarówno zalecane przez COBORU na danym obszarze, jak również te, które sprawdziły się na plantacjach naszych Klientów.

MATERIAŁ SIEWNY

Ofertę materiału siewnego tworzymy opierając się na wynikach plonowania, zimotrwałości, odporności na choroby oraz kluczowych parametrach zbóż.

PARTNERZY HANDLOWI

Holist® agro PK 15-30 jest przeznaczony do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu.Polifoskę® 5 można stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.PULAN® to nawóz azotowy występujący w postaci lekko kremowych granul. Produkt bardzo higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie i mocno reaktywny chemicznie. Nawóz został dodatkowo wzbogacony o wspomagający rozwój roślin magnez.RSM® to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji.Saletrosan® 26 to mieszanina azotanu amonu i siarczanu amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez.ZAKsan® jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata.grunt to urodzaj grupa azoty sobianek parczew