KLINIK FREE 360 SL

26,85 
Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Klinik Free 360 SL jest to nieselektywny (totalny) herbicyd o działaniu układowym, stosowany nalistnie.

 

Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 1700 zł

Koszt dostawy już od 20zł

Szczegółowy cennik dostaw możesz zobaczyć tutaj >>

SKU: N/A

Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do dysfunkcji komórek powodując zamieranie rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować po 7 – 10 dniach. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Substancja aktywna: glifosat 360 g/l

Uprawy: zboża, rzepak ozimy, sady, użytki zielone, pola uprawne przed i po zbiorach roślin, jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, winorośl, łąki, użytki zielone, szkółki leśne, uprawy leśne, szkółki roślin ozdobnych, orzech włoski, orzech laskowy

 

Zastosowanie:

Pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 5,0 l/ha.

Termin stosowania: zabieg wykonać na 5 dni przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej. Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 2,0 – 4,0 l/ha.

Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Pola uprawne przed zbiorem zbóż – zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

 

Pszenica ozima

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 – 5,0 l/ha.

Dobór dawki zależy od nasilenia występowania perzu. Do 25 pędów/m2 – 3,0 l/ha, 26-75 pędów/m2 –4,0 l/ha, powyżej 76 pędów/m2 – 5,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, (BBCH 85-87) gdy wilgotność ziarna wynosi poniżej 30%, to jest na 7 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.
 1. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
 1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych.
 2. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
 3. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

 

Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego – zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 – 4,0 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzewania łuszczyn, (BBCH 85-87), gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%. Łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej, to jest na 7 -14 dni przed przewidywanym zbiorem.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Nie stosować na plantacjach nasiennych.

 

Pola uprawne przed zbiorem słonecznika zwyczajnego, soi

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzewania strąków lub niełupek, (BBCH 85-87), gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, to jest na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 – 6,0 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. Zabieg wykonać najpóźniej 5 dni przed siewem/sadzeniem rośliny następczej. W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, winorośl

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w pasach herbicydowych, od wiosny do jesieni, na zielone intensywnie rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
 2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
 1. Nie opryskiwać podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
 2. Podczas zabiegu bezwzględnie unikać kontaktu cieczy użytkowej z owocującymi częściami roślin.

Łąki i użytki zielone -odnowienia i rekultywacja

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie intensywnego wzrostu chwastów przez cały okres wegetacji. Zabieg wykonać na 24 godziny przed siewem traw. Wysiew traw najwcześniej 5 dni po zabiegu rekultywacji.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Szkółki leśne i uprawy leśne – Przygotowanie gleby przed sadzeniem

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 8,0 l/ha. Dawki środka dostosować do występujących gatunków chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Sadzenie roślin najwcześniej 5 dni po zabiegu.

Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji

 1. a) Zabieg wykonywany przy zastosowaniu całkowitej osłony sadzonek

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 8,0 l/ha.

Termin stosowania: w trakcie wegetacji, od maja do września.

Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 1. b) Zabieg wykonywany bez osłon sadzonek

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.

Dawki środka dostosować do występujących gatunków chwastów.

Termin stosowania: zabieg wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, w okresie zatrzymania wzrostu i rozwoju sadzonki (wrzesień-listopad).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Szkółki roślin ozdobnych (rośliny drzewiaste liściaste i iglaste) – Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji roślin uprawnych

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 – 8,0 l/ha. Dawki środka dostosować do występujących gatunków chwastów

Termin stosowania: Środek stosować w międzyrzędziach od wiosny do jesieni, na zielone intensywnie rosnące chwasty

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Zwalczanie chwastów po zakończeniu wegetacji roślin uprawnych

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w sadzonkach o zdrewniałej korze w okresie zatrzymania

wzrostu (wrzesień-listopad)

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi,

ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk – wyeliminowanie niepożądanego zachwaszczenia) – Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 – 8,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Tory kolejowe

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 – 8,0 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.

Rośliny wieloletnie wymagają wyższych dawek.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH

MAŁOOBSZAROWYCH – Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Pola uprawne przed zbiorem gorczycy uprawianej na nasiona, maku uprawianego na nasiona,

lnu uprawianego na nasiona

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej

30%wilgotności (BBCH 85-87).

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji lub jej części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

 

Orzech włoski, orzech laskowy

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w pasach herbicydowych, od wiosny do jesieni, na zielone intensywnie rosnące chwasty. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju i mniej wrażliwe.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Dawkowanie:

Dawka 2,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, sporek polny, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.

 

Dawka 3,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, koniczyna łąkowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, tasznik pospolity, szarłat szorstki, tobołki polne.

 

Dawka 4,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, koniczyna

biała, mlecz polny, ostrożeń polny, perz właściwy, starzec zwyczajny, wiechlina roczna,

 

Dawka 5,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: mniszek lekarski, wierzbówka kiprzyca, przetacznik bluszczykowy, rdestówka powojowata

 

Dawka 6,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, żółtlica włochata

 

Dawka 8,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: powój polny, stokłosa dachowa.

Dostępne opakowania:

1L

5L

20L

 

Informacja dodatkowa:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Materiały do pobrania:

Etykieta produktu

 

 

Wagabrak
KATEGORIA

PRODUCENT

NuFarm

PODKATEGORIA

,

OPAKOWANIE

, ,

SUBSTANCJA AKTYWNA

UPRAWY

zboża, rzepak ozimy, sady, użytki zielone, pola uprawne przed i po zbiorach roślin, jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, winorośl, łąki, szkółki leśne, uprawy leśne, szkółki roślin ozdobnych, orzech włoski, orzech laskowy, desykacja

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KLINIK FREE 360 SL”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.