Simba 100 SC

Nicorn 040 SC

Nicorn 040 SC Jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu chwastobójczym, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Nicorn 040 SC jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastówczytaj więcej ⟶

Professional®

Professional® Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo i nalistnie. Środek jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania.Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.   Substancja aktywna:prosulfokarbczytaj więcej ⟶

0