REGULAMIN PROMOCJI „CZERWCOWY RABAT NA PELLET”

REGULAMIN PROMOCJI „CZERWCOWY RABAT NA PELLET”

Podstawowe pojęcia regulaminu. Organizator – jest SOBIANEK Sp. z o.o., ul. Polna 70, 21-200 Parczew, NIP 5391513337. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Organizator”). Promocja – promocja, której szczegółowy określa niniejszy Regulamin Uczestnik – za uczestnika uznaje się pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne posiadające pełną zdolność do czynnościczytaj więcej ⟶

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT NA MAJ”

Podstawowe pojęcia regulaminu. Organizator – jest SOBIANEK Sp. z o.o., ul. Polna 70, 21-200 Parczew, NIP 5391513337. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Organizator”). Promocja – promocja, której szczegółowy określa niniejszy Regulamin Uczestnik – za uczestnika uznaje się pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne posiadające pełną zdolność do czynnościczytaj więcej ⟶

REGULAMIN PROMOCJI „MNOŻYMY RABATY”

Aktualizacja z dnia 29.04.2021. Na podstawie pkt. 5 działu “IV. Zasady promocji” regulaminu promocji “MNOŻYMY RABATY” informujemy, że z powodu wyczerpania zapasów produktów objętych promocja, zostaje ona zakończona w dniu 29 kwietnia 2021r. o godzinie 23:59. ——————————————————————————————————————————————————————- I. Podstawowe pojęcia regulaminu. Organizator – jest SOBIANEK Sp. z o.o., ul. Polna 70, 21-200 Parczew, NIP 5391513337.czytaj więcej ⟶

Tiofanat Metylowy 500 SC

Tiofanat Metylowy 500 SC Środek grzybobójczy. Przede wszystkim jest on koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym. W istocie Tiofanat Metylowy 500 SC stosuje się zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco w ochronie roślin rolniczych,sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz w szkółkach i odnowieniach naturalnych leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych przed chorobami grzybowymi.czytaj więcej ⟶

Regulamin konkursu “Wygraj Eko Pellet Sobianek!”

Konkurs jest organizowany pod nazwą ,,Wygraj Eko Pellet Sobianek!” i jest zwany dalej: “Konkursem”. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem Konkursu jest SOBIANEK Sp. z o.o., ul. Polna 70, 21-200 Parczew, NIP 5391513337. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Organizator”). Fundatorem nagród w konkursie jest firma SOBIANEKczytaj więcej ⟶

Regulamin konkursu „Pokaż swoje domowe ognisko”

Regulamin konkursu – aktualizacja 8.12 Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pokaż swoje domowe ognisko” i jest zwany dalej: “Konkursem”. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem Konkursu jest SOBIANEK Sp. z o.o., ul. Polna 70, 21-200 Parczew, NIP 5391513337. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Organizator”). Fundatorem nagródczytaj więcej ⟶

0