Topsin M 500 SC fungicyd

Topsin M 500 SC fungicyd

Topsin M 500 SC Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego. Również w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz w roślinach szkółkarskich leśnych, odnowieniach, zalesieniach oraz na plantacjach nasiennych drzew leśnych przed chorobami grzybowymi. Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

0