Polidap® Tytan

Nawóz granulowany, szare, równomierne granulki nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polidap® Tytan zawiera 12% azotu (N) w formie amonowej i 40% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a 30% rozpuszczalnego w wodzie. Polidap® Tytan zawiera 12% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Zastosowanie Polidap® Tytan

Nawóz ten może być stosowany przede wszystkim pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Dlatego też Polidap® Tytan zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polidap® Tytan przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polidap® Tytan można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Zalety produktu Polidap® Tytan

  • Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu.
  • Fosfor w formie fosforanu amonu jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie.
  • Stosowanie Polidap® Tytan z dodatkiem mikroskładnika – tytanu (Ti) zwiększa aktywność wiele procesów życiowych roślin, a więc sprawność metabolizmu, czyli witalność roślin.
  • Nawóz ten zwiększa odporność roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

Dostępne opakowania Polidap® Tytan

  • worki polietylenowe 50 kg na paletach, zamykane przez zgrzewanie.
  • kontenery elastyczne typu big-bag a’ 500 kg.

Przechowywanie i transport Polidap® Tytan

Nawóz przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw (worki do 50 kg); big-bagi do 600 kg – 2 warstwy. Nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

  • Działaniem wody i opadów atmosferycznych
  • Mechanicznym uszkodzeniem opakowania.
  • Nagrzaniem powyżej 30°C.

Przewozić wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt nie podlega przepisom RID/ADR.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

0
KOSZYK
  • BRAK PRODUKTÓW W KOSZYKU