Opakowanie 50kg Amofoska 4-10-22 Corn nawów
Amofoska® Corn 4-10-22

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne Jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy. Ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu oraz zawarte w niej dodatkowe makro i mikroelementy. Zawartość siarki gwarantuje właściwe wykorzystanie azotu. Natomiast dodatek magnezu zapewnia przyrost zielonej masy o dobrych walorach żywieniowych dla zwierząt. Mikroelementy Bor i Cynk biorące udział w procesach rozrodczych, powodują dobrą jakość ziarna i właściwe uziarnienie w kolbach kukurydzy. Zawartość tych mikroelementów w nawozie jest szczególnie ważna na glebach świeżo wapnowanych oraz o wysokim poziomie nawożenia.

Zastosowanie nawozu Amofoska® Corn 4-10-22

Amofoska® Corn 4-10-22 jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie na rolę koniecznie należy zmieszać z glebą. Do siewu nasion można przystąpić po 7-10 dniach od rozsiewu. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną. Nadaje się on na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia. Szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości fosforu i potasu. AMOFOSKA® Corn 4-10-22 jest świetnym nawozem pod rośliny, które potrzebują zwiększonej ilości potasu np. buraki, ziemniaki, użytki zielone. Ponadto ze względu na zawartość siarki wskazane jest jej zastosowanie pod rzepak, gorczycę, rośliny motylkowe i kapustne.

Skład:

4% N – azot amonowy (całkowity), 10% P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, 5% P2O5rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu i wodzie 22% K2O – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie, 4% CaO – tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie. 10% SO3 – trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie, 2,5% MgO – tlenek magnezu całkowity 0,2% Zn – cynk całkowity 0,1% B – bor całkowity

Zalety produktu Amofoska® Corn 4-10-22

  • Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu.
  • Fosfor pochodzący z fosforytu częściowo rozłożonego wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
  • Zastosowanie przedsiewnie Amofoski wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój, zwiększa odporność roślin, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wysoki plon.

Dostępne formy dostawy nawozu Amofoska® Corn 4-10-22

  • Worki polietylenowe po 50 kg na paletach
  • kontenery elastyczne typu big-bag a’ 500 kg.

Przechowywanie i transport nawozu Amofoska® Corn 4-10-22

Nawóz przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, w stosach złożonych najwyżej z: big-bagi do 600 kg – 2 warstwy. Nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

  • Działaniem wody i opadów atmosferycznych
  • Mechanicznym uszkodzeniem opakowania.
  • Nagrzaniem powyżej 30°C.

Przewozić wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt nie podlega przepisom RID/ADR.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

0
KOSZYK
  • BRAK PRODUKTÓW W KOSZYKU