Ciepło spalania a wartość opałowa

Ciepło spalania a wartość opałowa

Jednym z najważniejszych parametrów z praktycznego punktu widzenia właściwości paliwa jest ilość ciepła wydzielana w czasie procesu jego spalania. By móc tę cechę scharakteryzować w sposób porównywalny dla różnych paliw, wykorzystuje się dwie wielkości opisujące paliwo pod względem energetycznym: ciepło spalania oraz wartość opałową. Te dwa wskaźniki bywają jednak bardzo często ze sobą mylone. Doczytaj więcej ⟶

0