pszenica ozima Belissa

Pszenica ozima Belissa wyróżnia się dobrą zimotrwałością (skala 5), dlatego uzyskuje dobre wyniki plonowania w prawie całym kraju. Charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością, która została zweryfikowana zimą 2012 roku. Wtedy to zasiewy tej odmiany pszenicy ozimej, jako jedne z nielicznych, przezimowały w dobrym stopniu.

Na wysoką plenność sprzyja również cecha odporności na znaczną większość chorób grzybowych, a dokładniej:

– dobra odporność na choroby podstawy źdźbła,
– mączniak,
– brunatną plamistość liści,
– septoriozę liści i plew,
– fuzariozę kłosów oraz bardzo dobra odporność na rdzę brunatną.

 

 

Pszenica ozima Belissa jest to odmiana o krótszej słomie (średnia wysokość to 88 cm) i posiada ona bardzo wysoką odporność na wyleganie zarówno w okresie dojrzałości woskowej jak i przed zbiorem.

Ważna jest także tolerancja na duże stężenie jonów glinu, dlatego też ta odmiana nadaje się do uprawy na zakwaszonych glebach.

Pszenica ozima Belissa jest to odmiana łącząca w sobie wiele korzystnych cech pożądanych przez producentów. Ma zatem potencjał stać się jedną z najpopularniejszych w Polsce odmian pszenicy ozimej, które przeznaczone są do uprawy w normalnych, jak również intensywnych warunkach. Pszenica ta świetnie nadaje się do uprawy w różnych środowiskach, w różnych stanowiskach i po różnych przedplonach.

 

Cechy charakterystyczne pszenicy ozimej Belissa

– najwyższe plony uzyskuje w rejonach II, III, IV, V i VI,
– wysoką odporność na wymarzanie, która została zweryfikowana podczas mroźnej zimy w roku 2012, co daje możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju – wg COBORU ocena 5,
– krótka i sztywna słoma, osiągającą wysokość 88 cm,
– wysoka odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej, a także bardzo wysoką przed zbiorem,
– posiada dobrą odporność na choroby podstawy źdźbła (można uprawiać ją w stanowisku po zbożach) oraz mączniak,
– bardzo dobra odporność na rdzę brunatną,
– duża odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosa,
– dobrze plonuje na zakwaszonych glebach, przy dużym stężeniu glinu,
– średni termin kłoszenia i dojrzałości,
– posiada dobrą odporność na porastanie w kłosie, a także bardzo wysoką liczbę opadania,
– ziarno pszenicy Belissa jest dobrze wyrównane, duże o MTZ 45-48 g,
– wysokie parametry jakościowe: zawartość białka – 13,6%, liczba sedymentacji – 69, zawartość glutenu – 30,7%

Wymagania glebowe pszenicy ozimej Belissa

Ta odmiana pszenicy ozimej została przystosowana do tradycyjnych i intensywnych warunków upraw. Bardzo dobrze plonuje na glebach kompleksów pszennych i żytnich. Najwyższe plony można uzyskać po takich przedplonach jak: rzepak ozimy, strączkowe i motylkowe, a także wcześnie schodzące z pola okopowe.

Siew pszenicy ozimej Belissa

Termin siewu pszenicy ozimej Belissa przypada na III dekadę września – we wschodnich rejonach kraju, do I dekady października w zachodnich rejonach. Odmiana tolerancyjna na opóźniony termin siewu.

Ilość wysiewu pszenicy ozimej Belissa: przy siewie terminowym i na dobrej glebie wynosi około 350-400 ziaren/m2. Przy siewie nieco opóźnionym i na gorszych stanowiskach wyniesie około 450 ziaren/m2.

Nawożenie mineralne pszenicy ozimej Belissa

Przy doborze właściwych dawek nawożenia mineralnego bardzo ważna jest znajomość zasobności gleby w jej podstawowe składniki, a także wysokość spodziewanego plonu ziarna. W zalezności od tego nawożenie fosforowo-potasowe będzie kształtowało się na poziomie 50-100 kg/ha P2O5 oraz 40-120 kg/ha K2O. Nawożenie azotowe, w ilości 80-140 kg/ha N należy rozkładać na kilka dawek.

I – wiosną, w momencie ruszenia wegetacji: 60-70 kg N/ha,
II – w okresie strzelania w źdźbło: 40-50 kg N/ha,
III – w czasie kłoszenia lub płynne po kłoszeniu: do 40 kg N/ha.

Nawożenie, które zastosujemy w późniejszym okresie wegetacji zadecyduje o poziomie zawartości glutenu w ziarnie. Przy wyborze nawożenia płynnego, istnieje możliwość podzielenia trzeciej dawki. Odmiana dobrze plonuje już przy średniej dawce azotu. Przy wysokim nawożeniu azotowym wskazane jest stosowanie regulatorów wzrostu.

Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe pszenicy ozimej Belissa

Zimotrwałość5bardzo dobra
Termin kłoszeniaśredniowczesny
Termin dojrzałościśredniowczesny
Wysokość roślin88 cmśredniokrótkie
Odporność na wyleganie8,0bardzo wysoka
Masa 1000 ziaren45-48 gdość wysoka
Zawartość białka13,6 %wysoka
Zawartość glutenu30,7 %wysoka
Liczba sedymentacji69wysoka

Odporność na choroby pszenicy ozimej Belissa

Pleśń śniegowa8,4bardzo dobra
Choroby podstawy źdźbła8,0dobra
Mączniak prawdziwy7,7dobra
Rdza brunatna7,4bardzo dobra
Brunatna plamistość liści7,6dobra
Septorioza liści6,7dobra
Septorioza plew7,3dobra
Fuzarioza kłosów7,7dobra
Rdza żółta7,1średnia

Źródło: Lista Opisowa Odmian COBORU 2018

Cechy jakościowe pszenicy ozimej Belissa

Liczba opadania9wartość klasy E
Zawartość białka5wartość klasy A
Wskaźnik sedymentacyjny SDS7wartość klasy A
Wodochłonność mąki9wartość klasy E
Rozmiękczenie ciasta7wartość klasy A
Energia ciasta5wartość klasy B
Objętość chleba z 100 g mąki7wartość klasy A
Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

0