Głównym celem Programu Czyste Powietrze jest przede wszystkim zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę instalacji grzewczej. Jest to forma dofinansowania dla właścicieli bądź współwłaścicieli budynków mieszkalnych i mieszkań z wydzieloną księgą wieczystą. Pomoc ta jest przeznaczona przede wszystkim na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, w tym na kotły na węgiel nie spełniające wymagań ekoprojektu. Wytyczne zawierające dokładne wymogi znajdują się w poszczególnych Uchwałach Antysmogowych. Przy czym każda różni się datą ostatecznej wymiany nieekologicznych kotłów. Dzięki Programowi Czyste Powietrze możemy uzyskać także dofinansowanie do termomodernizacji swoich lokali. Dotyczy to między innymi wymiany okien, drzwi, ocieplenia budynku, dachu i tym podobne. Wysokość dofinansowania może sięgnąć nawet 37 tysięcy złotych. Patrząc na lata poprzednie, Program Czyste Powietrze cieszy się nieustannym zainteresowaniem.

Program Czyste Powietrze dotacje dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska zmieniły zasady Programu Czyste Powietrze. Od maja 2020 roku dofinansowanie do wymiany kotła ma być atrakcyjniejsze i prostsze. Powodem jest duża ilość kotłów wymagających wymiany w związku z podpisanymi w większości województw Uchwałami Antysmogowymi. Wniosek o dofinansowanie można złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wniosek złożyć można osobiście lub online. Pamiętajmy, że wniosek składamy w zależności pod które województwo należy budynek zgłaszany do Programu. Zasady składania podań wraz z wymaganą dokumentacją i sposobem rozpatrywania znajdziemy na stronie wybranego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dofinansowanie do pieca w Programie Czyste Powietrze

Dzięki akcji Program Czyste Powietrze właściciele lokali mieszkalnych mogą liczyć na zwrot części kosztów poniesionych przy wymianie instalacji grzewczej i termomodernizacji budynku. Dofinansowanie w zależności od wybranej opcji sięgać może nawet 37 tysięcy złotych. Rozliczeniu podlegać będą wnioski złożone od 15 maja 2020 roku, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od poniesienia kosztów. Wysokość finansowania zależy nie tylko od wysokości samej inwestycji, ale także od zarobków właścicieli lokali o których mowa w podaniu. Dotacje dają możliwość szybszej i sprawniejszej wymiany pieca, który i tak według Uchwały Antysmogowej i tak podlegać będzie wymianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

0