Pliki cookies

telefon tel. 83 354 44 91

adres ul. Polna 70, 21-200 Parczew

Kukurydza

OPIS PRODUKTU

FAO: 250

 • Stabilny wysoki plon bardzo dobrze wykszatłconego ziarna
 • Bardzo wysoka odporność na wyleganie i doskonały rozwój wegetacyjny
 • Bardzo dobra tolerancja na susze
 • Doskonała zdrowotność od siewu do zbiorów
 • Mieszaniec SC
 • Znakomita adaptacja do różnych warunków siedliskowych

OPIS PRODUKTU

FAO: 230-240

 • Bardzo wysoki plon suchego ziarna,

 • Nadaje się do uprawy na ciężkich i lekkich stanowiskach,

 • Bardzo szybki rozwój początkowy,

 • Świetnie uziarnione kolby,

 • Bardzo dobry profil zdrowotnościowy.

OPIS PRODUKTU

FAO: 250

 • Wysoki i stabilny plon ziarna

 • Bardzo wysoki plon suchej masy

 • Wysokie rośliny

 • Duża zdrowotność liści z dobrym STAY-GREEN

 • Wysoka elastyczność zbioru

 • Bardzo wysoka liczba ziaren w kolbach zwiększa stabilność plonu

OPIS PRODUKTU

FAO: 230

 • bardzo wysoki plon ziarna z granicy odmian wczesnych i średniowczesnych

 • niskie koszty suszenia – wysoki plon ekonomiczny

 • Odmiana uniwersalna, także na kiszonkę

 • Odmiana sprawdzona na słabszych stanowiskach

OPIS PRODUKTU

FAO: 270

 • Bardzo duży potencjał plonowania na kiszonkę w różnych warunkach glebowych

 • Bardzo wysoka jakość kiszonki – strawność włókna DINAG = 54,56

 • Bardzo dobry efekt „stay green”

 • Wysoka wartość energetyczna kiszonki

 • Ziarno flint/dent

 • Mieszaniec trójliniowy

OPIS PRODUKTU

FAO: 290

 • Najnowsza odmiana LG z ziarnem typu dent

 • Wysoki i stabilny plon ziarna w grupie odmian średniopóźnych

 • Dobrze toleruje okresowe niedobory wody

 • Mieszaniec pojedynczy

OPIS PRODUKTU

FAO: 230

W badaniach rejestrowych na ziarno w grupie odmian średniowczesnych plonowała na poziomie 101,6% wzorca przy wyższej o 0,9% zawartości suchej masy w ziarnie w czasie zbioru.

 • Bardzo dobry wczesny wigor siewek

 • Dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe

 • Niższe porażenie fuzariozą łodygową (w 2007 r. o 5%)

 • Dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy

 • Typ ziarna: semi dent

 • Typ odmiany: trójliniowa (TC)

GDZIE KUPISZ
NASZE PRODUKTY
Sprawdź

ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
O PRODUKT DLA CIEBIE
Zapytaj

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 83 354 44 99