Pliki cookies

telefon tel. 83 354 44 91

adres ul. Polna 70, 21-200 Parczew

Po ostatniej wizycie na Demo Farmie zaobserwowaliśmy znaczne różnice w fazach wzrostu poszczególnych odmian rzepaku i zbóż.

W dniach 04-05 kwietnia odwiedziliśmy naszą Demo Farmę w celu przeprowadzenia kontroli poletek doświadczalnych. Pierwszego dnia naszej wizyty przeprowadziliśmy lustrację poletek rzepaku.

Aktualnie pomiędzy poszczególnymi odmianami rzepaku różnica w fazach rozwojowych zauważalna jest gołym okiem. Mieszańcowe odmiany rzepaku są obecnie już w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30) i wymagają zastosowania zabiegu z użyciem regulatora wzrostu. Natomiast tańsze odmiany populacyjne są w mniej zaawansowanej fazie rozwojowej i należy jeszcze wstrzymać się z zabiegiem regulacji rzepaku. Obecnie wykorzystując ciepłą i słoneczną pogodę przeprowadziliśmy zabieg zwalczający szkodniki rzepaku z użyciem insektycydu CYREN 480 EC w dawce 0,7/ha oraz dodatkowo przeprowadziliśmy dolistnie dokarmianie rzepaku dodając do mieszaniny zbiornikowej azot, siarkę, magnez i bor.

Po dokonaniu kontroli rzepaku przeprowadziliśmy lustracje poletek zbóż ozimych. Zboża ozime są nadal w fazie krzewienia (BBCH 21-29). Podczas naszej wizytacji przeprowadziliśmy chemiczne odchwaszczanie pszenicy przy użyciu 2 poziomów odchwaszczania. Na części poletek przeprowadziliśmy nieco tańsze i często używane przez Rolników odchwaszczanie przy użyciu Lancetu Plus 125 WG w dawce 0,2 kg/ha oraz nieco droższego odchwaszczania przy użyciu środka BIATHLON 4D w dawce 0,05 kg/ha w celu zwalczenia chwastów dwuliściennych, a także środka Foxtrot 069 EW w dawce 1,2 l/ha w celu walki z chwastami jednoliściennymi. Natomiast w celu odchwaszczenie żyta zastosowaliśmy, podobnie jak w pierwszym przypadku u pszenicy ozimej, Lancet Plus 125 WG w dawce 0,2 l/ha.

Dnia 05 kwietnia razem z firmą POLCALC pobraliśmy próbki gleby do analizy glebowej w celu przeprowadzenia badań i potwierdzenia poprawy pH gleby po zastosowaniu wapna nawozowego POLCALC. W celu dokładnej analizy gleby przekazaliśmy nasze próbki do Stacji Chemiczno-Rolniczej w celu precyzyjnego oznaczenia prób. Niestety w takim przypadku na wyniki tych analiz musimy trochę poczekać. Jednak jak tylko otrzymamy wyniki z pewnością podzielimy się z Państwem wynikami tych analiz i efektywnością stosowania wapna nawozowego w uprawie roślin rolniczych.

GDZIE KUPISZ
NASZE PRODUKTY
Sprawdź

ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
O PRODUKT DLA CIEBIE
Zapytaj

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 83 354 44 99