MATERIAŁ SIEWNY

Ofertę materiału siewnego tworzymy na podstawie badań Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), opierając się na wynikach plonowania, zimotrwałości, odporności na choroby oraz kluczowych parametrach zbóż. Posiadamy również własne poletka doświadczalne (Demo Farma SOBIANEK), gdzie poszczególne wyniki są sukcesywnie zbierane, rejestrowane oraz porównywane. Co więcej, oprócz badań COBORU i własnych, przeprowadzamy badania opinii naszych Klientów.

W większości przypadków są one zgodne z wynikami COBORU.

Do oferty nasion zbóż jarych i ozimych włączymy odmiany, które w poprzednim sezonie wykazały się najlepszym plonowaniem. Wyznacznikiem wyboru będą odmiany zarówno zalecane przez COBORU na danym obszarze, jak również te, które sprawdziły się na plantacjach naszych Klientów.

Materiał siewny

Właściwy materiał siewny to jeden z fundamentów pozwalających na uzyskanie wysokiego i dobrej jakości plonu. Jego wybór warto oprzeć na znajomości kilku parametrów, których dokładna analiza umożliwi dobranie odpowiedniej odmiany do siewu. Jakie są to czynniki? Przedstawimy poniżej.

Odmiana

Wybór właściwej odmiany warto oprzeć na wynikach badań porejestrowych, wykonywanych przez COBORU, która prowadzi je corocznie w różnych lokalizacjach na terenie całej Polski. To na podstawie tych badań publikowane są listy odmian zalecanych do uprawy na terenie poszczególnych województw. Oprócz wyników publikowanych przez COBORU, warto też sięgać po rezultaty badań prowadzonych przez hodowców odmian oraz dystrybutorów. Dobrym źródłem informacji są też inni rolnicy oraz doradcy rolni. W wyborze odpowiedniej odmiany znaczenie mają poniższe parametry.

Plonowanie i parametry jakościowe

To element, na jaki często zwracają uwagę plantatorzy, którzy wybierają odpowiedni materiał siewny do wysiewu. Wielkość i jakość uzyskanego plonu zależą od potencjału genetycznego wykorzystanego do siewu ziarna i w bezpośredni sposób przekładają się na dochody z jego sprzedaży. Przede wszystkim warto sięgać po odmiany, które nie tylko są plenne, ale ponadto stabilnie plonują w kolejnych latach.

Odporność na choroby

To jeden z tych elementów, na jakie coraz częściej zwracają uwagę rolnicy. Każdy z hodowców ma w swojej ofercie odmiany odporne lub mało wrażliwe na poszczególne choroby zbóż. Dlatego warto sięgać po materiał siewny odmian odpornych na te choroby, które w poprzednich latach powodowały problemy w uprawach. Pozwala to na ograniczenie kosztów związanych z ochroną fungicydową i lepsze zaplanowanie zabiegów na takie schorzenia, na które dana odmiana pozostaje wrażliwa. Odporność na choroby jest szczególnie ważna dla rolników prowadzących swoje uprawy w systemach uproszonych, gdzie przez wiele lat hodowane są te same lub pokrewne sobie gatunki, tak jak to ma miejsce w przypadku zbóż czy kukurydzy.

Tempo rozwoju i długość okresu wegetacji

To parametr przydatny szczególnie w przypadku ozimin, które będą wysiewane po późnym zbiorze przedplonów. Szybki wzrost pozwoli rozkrzewić się roślinom jeszcze przed wejściem w spoczynek zimowy, dzięki czemu zwiększą one swoje szanse na dobre przezimowanie.

Długość okresu wegetacji pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału odmiany, która zdąży wytworzyć możliwie największy plon przez zbiorami.

Inne parametry

W wielu przypadkach konieczne będzie dobranie ziarna także do stanowiska warunków, na jakich będą uprawiane rośliny, w szczególności należy wziąć pod uwagę możliwe stresy środowiskowe. Jeśli, np. pole jest mozaikowe lub słabszej klasy, warto sięgnąć po materiał siewny odmian wytwarzających silny system korzeniowy. Wielu hodowców gatunków prowadzi prace w tym kierunku, jako odpowiedź na coraz częściej pojawiające się w naszym kraju susze. Ponieważ w Polsce dominują gleby kwaśne, należy stawiać na odmiany, które będą tolerancyjne na niskie pH gleby, które aktywuje w glebie toksyczne dla korzeni jony metali ciężkich lub glinu.

Z kolei jeśli gleby są zasobne w składniki mineralne i mają dobrą strukturę, można wybierać odmiany, w których długość systemu korzeniowego nie będzie miała takiego znaczenia, ale np. w przypadku materiałów siewnych do zbóż warto sięgnąć po odmiany o krótkiej słomie, bardziej odporne na wyleganie. Z kolei tam, gdzie stały problem stanowią chwasty, sprawdzą gatunki wysokie, które będą mniej podatne na ich wpływ.

Przygotowanie ziarna do siewu

Dobrej jakości materiał siewny powinien być kwalifikowany i zaprawiony przez producenta lub dystrybutora. Choć wielu rolników nadal stosuje materiał siewny własnej produkcji, to jednak wysokiej jakości kwalifikat zapewnia dużo większą pewność uzyskania wysokiego plonu. Zachętą do stosowania dobrej jakości materiału siewnego może być możliwość uzyskania dopłat z tego tytułu od Agencji Rynku Rolnego.

Wysokiej jakości materiał siewny jest szczególnie ważny w przypadku produkcji ekologicznej, gdzie z powodu ograniczeń w stosowaniu syntetycznych środków ochrony roślin ważne jest to, by był on wolny od patogenów, a same odmiany pozostawały ponadto odporne na jak najszersze spektrum chorób.

MATERIAŁ SIEWNY

Ofertę materiału siewnego tworzymy opierając się na wynikach plonowania, zimotrwałości, odporności na choroby oraz kluczowych parametrach zbóż.

PARTNERZY HANDLOWI

0
KOSZYK
  • BRAK PRODUKTÓW W KOSZYKU