Zabieg T1. Jakie substancje aktywne wybrać?

Zabieg T1. Jakie substancje aktywne wybrać?

W ostatnich latach możemy zaobserwować znaczny wzrost częstotliwości występowania chorób grzybowych w zbożach. Postępująca specjalizacja gospodarstw, ograniczony płodozmian oraz uproszczone metody uprawy, na które coraz częściej decydują się rolnicy sprzyjają rozwojowi patogenów chorobotwórczych. Długa, ciepła i mokra jesień oraz zmienne warunki pogodowe jakich doświadczyliśmy w ostatnim czasie wyjątkowo sprzyjają występowaniu chorób. Do końca grudnia 2020rczytaj więcej ⟶

Rzepak i zboża ozime – czym zasilić na dobry start po zimie?

Wiosna to okres intensywnego wzrostu młodych ozimin: zbóż i rzepaku. Zaniedbanie wiosennego dokarmiania roślin we właściwych terminach skutkuje nie tylko obniżeniem plonu, ale też spadkiem jego jakości. By temu zapobiec, konieczne jest właściwe dla tej pory roku nawożenie, w szczególności azotowe. Z tego artykułu dowiesz się: Jak nawozić rzepak ozimy? Jak powinno przebiegać nawożenie zbóżczytaj więcej ⟶

Jak przygotować oziminy do spoczynku zimowego?

Jesień to okres przygotowania pól. Wysiewa się wówczas odmiany ozime przeznaczone do zbioru w następnym sezonie wegetacyjnym. Jednakże po zasiewach ozimin należy jeszcze przygotować i wykonać inne zabiegi, mające na celu przygotowanie roślin do zimowego spoczynku. Z tego artykułu dowiesz się: Jak przygotować glebę do dobrego przezimowania zbóż? Które odmiany będą najlepszym wyborem w przypadkuczytaj więcej ⟶

RSM® i NovaTec® One – idealne połączenie dla roślin

Azot to składnik mineralny, który jest  niezbędny dla rozwoju wszystkich roślin uprawnych. Pozwala on uzyskać wysokie plony dobrej jakości. Musi jednak być stosowany w taki sposób, by rośliny pobierały przez go jak najbardziej efektywnie. Jednocześnie tak, by ograniczyć straty,które  zachodzą w wyniku naturalnych procesów przebiegających w glebie. Warto korzystać z innowacyjnych produktów, które pozwalają uzyskaćczytaj więcej ⟶

Ostrzegamy przed szkodnikami na polach rzepaku

Masowe pojawienie się słodyszka rzepakowego na polu może doprowadzić do zmniejszenia plonu nawet o 75%. Dnia 9 maja, pomimo załamania pogody i przelotnych opadów deszczu ze śniegiem, razem z przedstawicielem firmy Rapool odwiedziliśmy naszą Demo Farmę SOBIANEK. Szczególnie skontrolowaliśmy poletka doświadczalne rzepaku.

Znaczne ochłodzenie nie sprzyja uprawom

Wiosenne przymrozki spowodowały opóźnienie w rozwoju zbóż i rzepaku, natomiast jest na to recepta. Po przerwie świątecznej i wystąpieniu w tym okresie znacznego ochłodzenia oraz spadków temperatur poniżej zera, a w niektórych regionach nawet znacznych opadów śniegu postanowiliśmy odwiedzić naszą Demo Farmę i dokonać kontroli naszych poletek doświadczalnych, w szczególności pod względem uszkodzeń wywołanych przymrozkami.

Różne odmiany rzepaku cechują się różnym tempem wzrostu

Po ostatniej wizycie na Demo Farmie zaobserwowaliśmy znaczne różnice w fazach wzrostu poszczególnych odmian rzepaku i zbóż. W dniach 04-05 kwietnia odwiedziliśmy naszą Demo Farmę w celu przeprowadzenia kontroli poletek doświadczalnych. Pierwszego dnia naszej wizyty przeprowadziliśmy lustrację poletek rzepaku.

Pszenica ozima – kiedy zasiewać?

Badania wielu autorów wykazują, że odmiany zbóż ozimych dostępnych na rynku różnią się znacznie pod względem wrażliwości zarówno na opóźnione terminu siewu, jak również na warunki, w jakich ten siew został wykonany. Obecnie poszukuje się form zbóż odznaczających się dobrym przystosowaniem do zmiennych warunków klimatycznych oraz tolerancją na zmiany w terminie siewu.

0